Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng
Nhân Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm 4 Thành phố Hưng Yên/ Hưng Yên 26-07-2022 Nộp đơn
Phiên dịch viên tiếng Nhật/ Phiên dịch viên 1 Thành phố Hưng Yên/ Hưng Yên 11-05-2022 Nộp đơn
1800 555529